Telefon: 998 998 48

Org. nummer: 911897210

Medlem av ATL - Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

© 2023 by Jade&Andy.

VÅRE KURS

Førstehjelpskurs

Førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke er obligatorisk for alle som ønsker å ta førerkort. Dette kurset er inkludert i trafikalt grunnkurs, men om du er over 25 år, er ikke trafikalt grunnkurs obligatorisk.

 

Derfor tilbyr vi førstehjelpskurs separat, for å sikre at alle kan dra nytte av våre kompetente faglærere som ledd i trafikkopplæringen. 

Trafikalt Grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er første steg på veien mot førerkortet, uansett hvilket førerkort du ønsker å sertifisere deg for. Kurset har som mål å gjøre deg til en trygg ressurs i trafikken, og inneholder opplæring i følgende: 
- Grunnleggende forståelse for trafikk
- Mennesket i trafikken
- Øvelseskjøring og kjøreerfaring
- Trafikkopplæring

- Førstehjelp

For alle personer under 25 år som skal ta førerkortet for første gang, er alle punkter obligatorisk. Er du over 25 år gammel, trenger du kun førstehjelpskurs/tiltak ved ulykke og mørkedemonstrasjon.

Mørkedemo

Mørkekjøringsdemonstrasjon er obligatorisk for alle som ønsker å ta førerkort. Kurset inneholder en teoretisk og en praktisk del, og skal gjøre trafikanten bevisst på utfordringer ved kjøring i mørket.

 

I Norge er vintrene lange og mørke, og alle vil på et tidlig stadie som trafikanter føle på utfordringene mørket innebærer. Dette kurset gjør deg godt rustet til å møte mørket med trygghet og erfaring.