top of page

VÅRE KURS

Førstehjelpskurs

Førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke er obligatorisk for alle som ønsker å ta førerkort. Dette kurset er inkludert i trafikalt grunnkurs.

 

Er du 25 år eller eldre er ikke trafikalt grunnkurs obligatorisk, og vi tilbyr derfor førstehjelpskurs og tiltak ved trafikkulykke separat for deg.

Trafikalt Grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er første steg på veien for alle førerkortklasser.

 

Kurset har som mål å gi deg en grunnleggende trafikkforståelse slik at du kan starte med kjøretrening ved trafikkskole og hjemme, i tråd med myndighetenes visjon om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken.

0-visjonen

Kurset inneholder følgende tema:
1.Trafikkopplæringen

2.Grunnleggende forståelse for trafikk

3.Mennesket i trafikken

4.Øvingskjøring

5.Trafikkulykker og førstehjelp

6.Delta i arrangert ulykke

7.Trafikant i mørket

Personer under 25 år er fritatt for de 4 første temaene.

Trafikant i mørket

Trafikant i mørket er obligatorisk for alle som ønsker å ta førerkort. Kurset inneholder en teoretisk og en praktisk del som synliggjør utfordringene ved å være trafikant i mørket.

For å kunne øvelseskjøre i perioden fra 1. november til og med 15. mars, må dette kurset være gjennomført ved en godkjent trafikkskole.

bottom of page